Volontär

Medmänniskor har en volontär på plats i Bolivia för att bland annat utvärdera hur det skänkta fadderstödet kommer till användning. Volontären arbetar i nära kontakt med vår samarbetsorganisation Niños con Valor, leder bland annat en teatergrupp med de äldsta barnhemsbarnen och skriver löpande information från Bolivia i sin volontärblogg. Corazón del Pastor.

 

Namn: Annika Vargas
Utbildning: U-landskunskap och Medie- och Kommunikationsvetenskap
Familj
: Maken Rodrigo, barnen Constanza, Bianca och Piero, katterna Gizmo och Saskia.