Om oss

Under hösten 2004 samlades en grupp ungdomar i Cemushuset i Uppsala för att prata om hur de tillsammans kunde engagera sig för att bekämpa fattigdomen i Bolivia. Flera av ungdomarna hade själva arbetat och bott i landet och berörts av den utbredda fattigdomen och alla var överens om att de tillsammans kunde bidra till förändring. En av de närvarande var på väg till Bolivia och brann särskilt för föräldralösa barn och ungdomar. Hon gavs uppgiften att undersöka på vilka olika sätt man kunde bistå denna målgrupp och föreslog alternativet att starta ett center för hem- och föräldralösa barn och finansiera detta med svenska faddrar och gåvogivare.

Denna höstkväll blev startskottet för öppnandet av barnhemmet Corazón del Pastor, Cochabamba, Bolivia och i samband med invigningen av barnhemmet etablerades också den svenska föreningen Medmänniskor.

Medmänniskor är en ideell förening med främsta syfte att med hjälp av ett faddernätverk samla in stöd till den bolivianska verksamheten som nu utvecklats och drivs av den lokala föreningen ”Niños con Valor” (Barn med värde).

Det är vi som utgör styrelsen

JOHANNA SPÅNGBERG, ordförande

Uppvuxen i Lycksele. Har studerat
Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Doktorerar för närvarande på växtnäring i konventionellt och ekologiskt jordbruk i Uppsala. Besökte Bolivia för första gången 2001. Återvände till landet 2007  för att göra en fältstudie om rening av avloppsvatten. Besökte då även projektet.

ERIK LÖFGREN, vice ordförande

Uppvuxen i Järfälla. Har studerat U-landskunskap
och Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet.
Gjorde en SIDA-finansierad fältstudie i Nicaragua,
2006 om textilfabrikers (brist på) rening av avfallsvatten.
Har besökt projektet i Bolivia under 2004 och 2006.

KAROLINA JANSSON, kassör

Uppvuxen i Sollentuna.
Har studerat statskunskap på Uppsala
universitet.
Bor numera i Odense, Danmark tillsammans med man och 1-årig son. Studerar medicin på Southern Denmark university.

JOHAN SÖDERBLOM, sekreterare

Uppvuxen i Söderhamn (Hälsingland).
Har studerat Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala universitet.
Besökte Bolivia för första gången under 2007 då han tillsammans med Johanna genomförde en SIDA-finansierad fältstudie.
På fritiden tycker han om långdistanslöpning och att umgås med sina vänner.
Gör i nuläget sitt examensarbete om klimatpolitik och bor på Lidingö i Stockholm.

HENRIK NORDENSTAM, suppliant

Uppvuxen och bosatt i Lycksele där han
arbetar på Lycksele Tingsrätt. På fritiden odlar han gärna ekologiska jätterädisor i Norrbäck. Har främsta ansvaret för Medmänniskors hemsida samt nyhetsbrevens utformning.

ANNIKA VARGAS, suppliant

Uppvuxen i Lycksele. Har studerat U-landskunskap, Spanska och Medie- och Kommunikationsvetenskap bl.a på Uppsala universitet. Besökte Bolivia för första gången 2001. Återvände 2004 för att göra en SIDA-finansierad fältstudie om
den politiska situationen i landet. Grundare av första barnhemsprojektet och delvis bosatt i Bolivia sedan 2004. Medmänniskors kommunikatör.