Vi vill göra världen mer rättvis!

Föreningen Medmänniskor startades 2004 av en grupp ungdomar som bar visionen att skapa mer rättvisa och jämlika förhållanden för människorna i världen. En stor orättvisa som till exempel fattigdom kan verka långt borta och om vi inte kommer i kontakt med den dagligen kan det hända att vi slutar bry oss om den. Föreningen Medmänniskor vill påminna om att fattigdom och andra orättvisor finns och att det inte är så svårt att vara med i kampen för att utrota dem.